Liên hệ

Vui lòng điền thông tin vào biểu mẩu bên dưới để liên hệ với Peugeot Motocycles Việt Nam.

1. Thông tin liên hệ

Danh xưng:

Họ và Tên:

Email:

Số điện thoại:

Mẫu xe:

Khu vực:

2. Tin nhắn

Tin nhắn của bạn:

Viết tin nhắn của bạn tại đây

Tôi theo đây đồng ý để THACO (và các công ty liên kết, đối tác của THACO) thu thập, sử dụng, hiệu chỉnh, lưu trữ, sao chép thông tin của tôi, cung cấp thông tin trên cho bên thứ ba có liên quan nhằm mục đích chăm sóc khách hàng, gửi thiệp mời đến các sự kiện, các hoạt động tiếp thị, nghiên cứu và các mục đích thống kê khác. Tôi cũng đồng ý để THACO (và các công ty liên kết, đối tác của THACO) liên hệ với tôi nhằm mục đích thực hiện chương trình quảng cáo/chăm sóc khách hàng qua số điện thoại/email và thông tin liên hệ khác mà tôi đã đăng ký (dù tôi đã đăng ký danh sách không quảng cáo hay không)

Trung tâm chăm sóc khách hàngVui lòng liên hệ trong giờ làm việc 08:15 - 17:30 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, và 08:15 - 12:00 Thứ Bảy